Byvandring i Krånge, Junsele

Krånge by tillhör en av de äldsta byarna i Junsele socken. Den fanns redan 1535. Namnet Krånge är ett ångermanländskt ord som betyder sluttning eller sandås och byn ligger på den flacka delen mellan Ångermanälvens branta nipa och Betarsjön. 

Fram till 1850-talet var Krånge en bondby men då skogsexploateringen kom igång på allvar blev Krånge dess centrum. Flera av skogsinspektorerna slog sig ner här liksom handlare och hantverkare. under 1880-talet flyttades gästgiveriet från Mo by till Krånge och då även den kyrkliga verksamheten flyttade 1885 från Mo by till byn Lillegård blev byarna på den norra sidan av älven det vi idag kallar Junsele centrum. Vandringen börjar i Krånges nya del och totalt är det 28 besöksmål efter Köpmangatan och Gärdesvägen med information om husens historia.

Vandringsfoldrarna finns att hämta på turistbyrån men kommer även att finnas här på hemsidan så småningom.

 

Bastuberget, Vallens by

En vandringsled till utsiktsplatsen på Bastuberget utgår från Vallencie (ett stort hus på vänster sida om man kommer från Junselehållet i Vallens by, strax utanför Junsele. I närheten av byn Vallen finns även en nedlagd gruva som det nu är lätt att ta sig in till då vägen är uppröjd. 

 

Pilgrimsleder/Kyrkvägar i Junsele

Vi går i andras fotspår... på historisk mark till heliga platser eller religiösa minnesmärken när vi från medeltiden genom århundradena vandrat på pilgrimsleder/kyrkstigar.

Kyrkvägen Eden-Mo: Uppmärkt vandringsled ca 6,5 km. Användes som kyrkväg från medeltiden, tills den gamla sockenkyrkan i Mo revs 1885. Vägen ansluter vid "kyrkrena" i Edens gamla kulturmärkta by, till kyrkvägen som kommer från Kläppsjö. Den går över åkrarna i Eden, över bron vid ån Uman och går sedan utefter Ångermanälvens nipor över Bräntlandet till Mo.

Ridvägen/Pilgrimsled Mo-Fransåsen-Ådalsliden: Uppmärkt vandringsled Mo-Fransåsen ca 19 km. Ridvägen har genom århundradena använts som färdväg upp till Lappmarken och den omnämns som "vägen till fiells". Fransåsen är ett nybygge från 1770-talet. Ett gammalt "viloställe" efter vägen, där det förr fanns bl a ett gästgiveri. Idag finns här raststugor och vindskydd. På 1800-talet upphörde ridvägen som färdväg, ny landsväg anlades då efter Ångermanälven.

Kyrkvägen Kläppsjö-Eden-Mo: Uppmärkt vandringsled Kläppsjö-Eden ca 12 km, Eden-Mo ca 6,5 km. Vandringen börjar från Kläppsjöns östra sida där det finns informationstavla och vindskydd. till Kyrkviken. Över Skalberget fram till Rängsjön, vidare över Stockberget och Stormyran till Eden. Kyrkvägen användes till början av 1900-talet.Allmän information och bokning: Wild West Adventure tel 070-698 60 62, info@wildwestadventure.se. Kartor och broschyrer: Junsele Turistbyrå, Forumvägen 4, 0621-101055.