Lämna evenemangstips, nyhetstips, önskemål om samåkning och annat intressant här!

Nu kan Du lämna evenemangstips för publicering på evenemangssidan.  Vi tar även emot tips från övriga orter i närområdet för publicering under "Övriga Evenemang".   Vi har nu även lagt in "Föreningsnytt" med möjligheter att informera om möten och annat. Har Du möjligheter att ta passagerare eller söker Du någon att samåka med? Då kan Du maila uppgifter om detta här.


Ditt namn (frivilligt)

Kontaktuppgifter, tel, e-post etc (frivilligt)

EVENEMANG (namn på evenemanget)

Datum

Tid

Arrangör

NYHETSTIPS (lämna mer upplysningar i informationsrutan)

Mer information om evenemanget/nyhetstipset/