Släktförening

Östanbäcks släktförening

Kontaktperson: Ulla Thorsell Östlund, Storgatan 33 A, 881 30  SOLLEFTEÅ.

Tel:  0620-583 13, 070-609 42 04.     E-post: ulla@ostanback.se.

Hemsida: www.ostanback.se

Östanbäcks släktförening bildades år 1980. Det var då 250 år sedan Erich Pärsson f 1707 och Brita Olsdotter f 1699, från Ödsbyn resp Långsele i Anundsjö, slog sig ner i Östanbäck, Junsele. Föreningens syfte är att forska i släktens historia, föra ett aktuellt släktregister och samla släkten till trevliga träffar. Vart femte år samlas vi till släktträff i Junsele. Åren däremellan anordnas årsmöten på för släkten intressanta ställen eller andra historiskt kulturella ställen. Lagom till jul varje år utkommer tidskriften Östanbäcksnytt. Än i dag bebos Östanbäcks by av ättlingar till Erich Pärsson och Brita Olsdotter.