Byalag

 Gulsele

Välkommen till byarna vid Ångermanälven där byn Gulsele är dess samlingspunkt, byalaget bildades 1976, byn har anor från år 1750. Vi arbetar för vår region där byarna Gulsele, Lillsele, Västanbäck, Gulkäl, Risbäck samt Kullberg ingår som alla är utplacerade som ett pärlband upp- och ner strömsÅngermanaälven.                                                                                                                                     I Bygården träffas vi utifrån årstid och tradition.                                                                                               Länstrafiken DinTur har en hållplats i Gusele!

Hemsida: www.kurt-ulander.com/Gulsele

Fakta om Gusele Byalag med byarna norr och söder om byn Gusele:

 • Gulsele ligger ca 9 mil nordväst om Sollefteå längst Riksväg 90
 • Vi tillhör Sollefteå Kommun.
 • Vi finns i det vackra landskapet Ångermanland.
 • Länet är Västernorrland.
 • Här bor och verkar ca 100 personer.
 • Huvudnäringarna är skog, vatten och mark - Turism inte att förglömma.
 • Vi har några företag och ett byalag.
 • Gulselesjö utgör en del av Ångermanälven, Gulselesjön är en reglerad sjö med insjöfiske som sträcker sig längs med orterna Gulsele och Gulkäl.
 • Här finner du ett intressant naturreservat, Mossaträsk-Stormyran, se länk på vår hemsida.
 • Arkeologiskt intresseanta områden finns i Gulsele i form av fångstgropar, eldhärdar mm.
 • Gulsele som ligger vid Risåns utlopp är troligen det Gulsele som nämns som lappmarknadsplats under 15-1600 talet. Gulsele kraftverk och Hällby kraftverk ligger vid Gulselesjön, Gulsele by ligger i utloppet av denna sjö.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vallens Byalag

Kontakt person: Ingegerd Granquist 073-817 34 79

Hemsida: www.vallensbyalag.se

Info: Vallen, har alltid varit Junsele sockens befolknings-mässigt näst största by, vackert inbäddad mellan Kettla-berget och Bastuberget i Betarsjöns västra "byxben".Vallen, byn med den bördiga åkerjorden" kallade Jonas Högberg byn för i boken "Barnens bok om Junsele". I likhet med andra småbyar har befolkningsantalet minskat sedan mitten av 1900-talet men under de senare åren har en hel del barnfamiljer flyttat till byn. På Junselevallens hemsida kan Ni läsa allt om Vallen.