Pensionärsföreningar

PRO Junsele

 PRO Junsele har funnits i 60 år, jubileumet firades 2010. Vi bedriver tradionell verksamhet med medlem- och styrelsemöten. Vi består för närvarande av ca 90 medlemmar men hoppas på att fler vill ansluta sig till oss. Föreningen har under en tid varit ganska passiv men nu är vi “på gång” igen med ny styrelse och nya visioner. Vi har flera nya aktiviteter på gång som vi kommer att redovisa vart efter de blir aktuella. Vi vill gärna ha idéer och åsikter om vad som kan vara intressant och trevligt för en PRO-are. Gå gärna in på vår hemsida www.pro.se/junsele för mer information. E-postadress: pro.junsele@gmail.com

 

Ordförande: Anna-Greta Lundström 070-531 35 95

Vice ordf: Vakant

Sekreterare: 

Kassör:

Ledamot: Anders Norlén 0621- 10856 / 070-543 36 26 

John Jonsson 070-207 72 25

Ersättare: 

Inga Sehlin 070-320 07 20