Fiskeföreningar

Bölens FVOF 

Adress: Bölen 160       88037  JUNSELE      

Tel: Ordf David Henriksson 070-229 18 07

Info: Bölens FVOF kan erbjuda både fiske efter öring, röding och harr. Inom detta fiskevårdsområde ligger två tjärnar. Hamptjärn och Stortjärn. I Bölenstjärnarna sker inplantering av fisk varje sommar. Här kan du fiska från strand och bryggor. Tjärnarna är förbundna med en kanal. Området är lämpligt för barnfamiljer och området är väldigt lätt tillgängligt.

Fiskekort köpes på OKQ8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flugfiskeklubben

Info: Junsele Flugfiskeklubb är en förening som bildades 1991 av några flugfisketokiga "grabbar". Klubbens syfte är att skapa goda förutsättningar för flugfiske och sprida fiskemetoden. Vi arrenderar en egen tjärn i Långvattnet, där vi årligen planterar Regnbåge eller Öring. Är du intresserad av att bli medlem eller bara pröva på flugfiske tveka inte att ta kontakt med någon av oss. Ordförande Nils-Arne Nilsson 0621-200 30. Kassör Mats Rylander 0621-105 46.

Hemsida: www.junseleflugfiskeklubb.se

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betarsjöns FVOF


Långvattnets FVO          

Info:Långvattnets FVO är ett litet område beläget mellan Junsele och Backe, bestående av fem tjärnar. Platsen är ett eldorado för fritidsfiskare och fritidsfolk, med lätt gången terräng och fiskevatten inom ett begränsat område. Utplantering av fisk sker varje år. Fiske får endast ske med spö från land, ismete vintertid. Med denna korta redogörelse hoppas vi att just du får ett lyckat fiske i våra vatten samt känner dig välkommen.
Naturcamping finns vid Blåtjärn. Handikappanpassat fiske. fiskebrygga vid Blåtjärn. Fiskekort köpes på OK/Q8 0621-10154 Hemsida: www.langvattnetsfvo.se

https://www.ifiske.se/fiske-blatjarn-botjarn-stor-abborrvattnet-och-langtjarn.htm

---------------------------------------------------------

Röåns FVO

Röån börjar i Betarsjön och slingrar sig 25 km ner till Ångermanälven. Ån bjuder på ett varierat fiske med lugnt flytande vatten de 2 första milen där gäddan dominerar och lurar på abborre och löja i vassen för att övergå till forsar och sel som bjuder på mycket givande harr och öringsfiske. Röån räknas som ett mycket bra flugfiskevatten.
Fiskevårdsområdet har dessutom ett PUT and TAKE vatten Svart-Tjärn som ligger beläget mellan Tågsjöberg och Röån

Fiskebestämmelser Max 4 fiskar per dygn och fiskare.
Minimimått harr och öring 30 cm.
Max 3 krokar på linan. 
Fridlysningstider:
Harr     1/5-31/5
Öring   1/9-31/10  
OBS! Allt fiske är förbjudet under fridlysningstiderna 

Priser:

Dygn - 100 kr

Vecka - 300 kr

År - 500 kr

Fiskekort OK/Q8 0621-10154, Röåns möbler 0621-20015