År 2015 

Ledamot för:      Namn                                Telefon                                  
 Besöksn./Turism    
 

 

 

 Byalagsforum    
 

 

 

 Föreningsrådet

 

 Vakant

 

 

 

 Ungdomar/Elevrådet Vakant, ordinarie  
 

Vakant, Suppleant

 

 

 

 Lokala företagare    
 

 

 

 

 

 Lokala politiker    
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 Förtroenderådet    
   Vakant, suppleant  
     

                                                                                             

 

   Adjungerande:

                                  Örjan Abrahamsson, chef Medborgarkontor  0620-682 123

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                                Vinter på Betarsjön    Jônselgomorer

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 För ytterligare information kontakta Medborgarkontoret.