Lite fakta

JunseleJunsele kommunvapen

Junsele landskommun var en tidigare kommun i Västernorrlands län. Centralorten var Junsele. Junsele landskommun inrättades den 1 januari 1863 i Junsele socken i Ångermanland när 1862 kommunalförordningar trädde i kraft. Kommunen påverkades inte av kommunreformen 1952 och blev oförändrad fram till år 1971 då den kom att bli en del av den nya Sollefteå kommun. Till höger Junsele kommunvapen 1863-1970.

 


 

Vägnamn i Krånge och deras bakgrund:

Sammanställt av Göran Stenmark

Björns väg: Har fått sitt namn efter faktorn för Kramfors AB, Jöns Persson Björn, född i Östmark i Värmland 1836. Denne kom till Nybäck i Junsele 1871 och blev sedan bosatt på Vallen där han bodde med sin hustru Brita Johanna Höglund och deras 9 barn. Efter en konkurs flyttar makarna till Krånge, där de båda avlider 1908.

Borgvägen: Orsaken till namnet okänt, går säkert att finna i kommunens arkiv.

Forumvägen: Efter Folkets Hus Forum, färdigställt i slutet av 1959.

Fägatan-Gärdesvägen: Denna väg som nu heter Gärdesvägen borde ha fått behålla det namn som alltjämt används i folkmun, Fägatan. Den var nämligen en fägata, dvs ett inhägnat stråk där djuren leddes ut till sina beten. Dessa fanns i de flesta byar, och på Eden finns den kvar med i vissa fall hagarna bevarade.

Grels väg: I Junsele har namnet Grels ofta förekommit i gamla tider med ursprung ifrån Mo och senare Bölen samt Krånge. Den mest kände var nog sjömannen och Indienfararen Grels Abrahamsson från Bölen, vilken levde under 1700-talet. Han skänkte bl a den sjuarmade ljusstaken i Junsele kyrka år 1748.

Gunillavägen: Efter sagan om Gunnel Snålla, Junseles Gomora. Levde i verkligheten enligt ett gränsbrev under 1000-talet i norra Ångermanland, men man vet ej riktigt var. Har blivit något av Junseles skyddshelgon.

Hantverksvägen: Torde ha sitt ursprung i de verksamheter som fanns och finns efter denna väg.

Jon Zakris väg: Denna väg har fått sitt namn efter hemmansägaren på Krånge nr 7 och kyrkvärden Jon Zackrisson som hade sitt hemman efter vägen. Det ägs nu till hälften av hans sonsonson Folke Jonsson och den andra hälften av Gunlög Sennström-Granqvist. Jon Zachrisson var född på detta hemman 1837 och avled där 1907. Hans hustru hette Anna Helena Abrahamsdotter och föddes 1833, samt avled 1895.

Jägststigen: I Lillegård.

Kettils väg: Har fått sitt namn efter sägnen om Kittla-jätten på Vallen. Se Kittlaberget.

Klockhoffs väg: Efter inspektorn för Sandåö Ångsågs AB Magnus Klockhoff, född i Mo socken 1848. Kom till Krånge nr 6 från Mo socken 1875. Gift med Sara kristina Bengtsson född 1846 och fick 8 barn. Flyttade med sin familj till Adolfs Fredriks församling i Stockholm 1906. Klockhoffs var den gård som senare beboddes av Forsberg och tills för några år sedan Svanbergs.

Kolonivägen: Går ner mot Möre där det fanna en barnkoloni nere vid Betarsjön.

Krokvägen: Har fått namnet efter vägens form.

Kronvägen: Fick sitt namn eftersom Domänverket hade förråd och bostäder där.

Kyrkvägen: Namnet anger vad det är, vägen förbi kyrkan i Lillegård.

Kägelbanevägen: Har fått sitt namn efter den gamla Kägelbanan som låg vid nuvarande nerfarten till Bölesåkern strax bortom infarten till djurparken. Kägelbanan fanns där vid sekelskiftet och käglarna samt klotet finns på hembygdsgården i Junsele.

Köpmangatan: Huvudgatan genom Krånge, och hänsyftar på att det är efter denna gata som affärsverksamheter byggts upp i Krånge från 1800-talets andra hälft.

Labbs väg: Efter en jätte i Ruske, eller i vissa fall en nybyggare som Spå Herr Ola ska ha trollat till en varg. Orsaken skall ha varit att Labb också varit trollkunnig och Spå Herr ola såg en viss konkurrens från honom.

Länsmansvägen: Har fått sitt namn efter kronolänsmannen och notarien Arthur Ferdinand Domeij, "gamm-länsman" född i Arnäs 24/9 1868. Gift 1897 med Maria Kristina Norell, född 1876. A F Domeij till Krånge nr 1 från Själevad 1894, sedan var han en tid i Östanbäck innan han flyttade till Krånge  nr 7 1896.

Nipväen: Är den väg som löper närmast Nipan nedanför de s sk Riksbyggena. Blev bebyggt med villorna under 1950-talet.

Per Ehrs väg: Efter bonden Per Ersson, tillhörande Östanbäcks-släkten. Ur denna släkt härstammar nuvarande Gradins och Östlunds familjer.

Ringvägen: Blev bebyggt med villor under 1950-1970-talet.

Sjövägen: Löper ner mot Betarsjön.

Spå herr Olas väg: Spå Herr Ola (herr Olof) var präst inom Junsele, Resele och Ådals Liden under 1500-talet, och skall h varit en girig och maktlysten person. ansågs kunna trolla och bl a skall han ha genom att sänka ner en kopparkittel trollat bort all lax i Betarsjön, eftersom Junselebönderna endast gav honom småfisk i tionde. Det fanns många historier om honom. När han skulle dö hade den onde hämtat honom och kastat honom mot Ulfviksberget där hans bild ännuu syns på Berghällan. 

Svanströmsvägen: Efter inspektor Anders Jonsson Svanström, född i Gunnarskog, Värmland 1834. Flyttade från Gräsmark till Rusksand i jusnele 1867 och var gift med Märta Johanna Sundqvist, född i Bodum 1841. De flyttade till Krånge nr 4 1868.

Sven Edins väg: Efter riksdagsman Sven Edin i Krånge, född den 11 januari 1891 på hemman nr 5 i samma by.

Sågvägen: Krånges byasåg låg där nuvarande kallins Rör har sin verksamhet.

Söderdahlsvägen: Efter handlarna och bagarna Gustaf Adolf och Anders Erik Söderdahl, född i Nässjö, Jönköpings län 1866 respektive 1867. De kom till Krånge 1888.

Trädgårdsvägen: Är två vägar som enligt plan skulle sammanlänkas till en sträcka, men detta  har aldrig blivit av.

Törels väg: Har fått namnet efter en jätte i Mo by.

Åselevägen: Del av riksväg 90 från f d Shell och en bit norröver mot Åsele.

Östanbäcksvägen: Ligger i den gamla byn Östanbäck. Se även Per Ehrs väg.


 

Sollefteå

Sollefteå är en tätort i Sollefteå församling i Ångermanland och centralort i Sollefteå kommun i Västernorrlands län.

Ångermanland

Namnet Ångermanland kommer från ordet angur eller anger. Det betyder vik.

Ångermanland kallades Angurmanland för att det ligger vid havsvikar.

Ångermanland gränsar i söder till Medelpad, i väster till Jämtland. i norr till Lappland och Västerbotten, och i öster till Bottenhavet.

Styvmorsviol

 Beaver pho34.jpg

Ångermanlands blomma är styvmorsviolen, landskapsvapnet är 3 bjälkvis ställda laxar med röd beväpning. Landskapsdjuret är bäver.