Fiske i Junsele

 

BÖLENS FISKEVÅRDSOMRÅDE

I Bölestjärnarna sker utplantering av ädelfisk varje sommar. handikappat fiske med fiskebrygga vid Stortjärn. Området är lämpligt för barnfamiljer. Fiskekort köpes på OKQ8 och PA-Bygg.

 

STRÖMFISKA I RÖÅN

Röån börjar sitt lopp i Ångermanlands största insjö Betarsjön, och mynnar slutligen ut i Ångermanälven. På den drygt 2.5 mil långa färden slingrar sig ån omväxlande genom djupa skogar, myrlandskap  och gamla ängsmarker. På de översta 2 milen från utloppet ur Betarsjön flyter ån lugnt och stilla. Här är det gäddan som dominerar i jakt på byten som abborre, mört, löja och lake. På de nedersta fem kilometrarna vid byn Röån ändrar ån karaktär och övergår till mera forsar och sel. Förhållande blir

 

LÅNGVATTNETS FVO

Blåtjärn: Denna sjön ligger nordväst om Junsele. Ingår i Långvattnets FVO. Här kan du fiska:

Öring, bäckröding, bäcköring. Handikappanpassad brygga & toalett

BotjärnVärmestuga för fiskare & fritidsfolk samt badplats med brygga. 

Långtjärn:

StorAborrVattnet: Fin grillplats och en fin promenadslinga runt tjärnen

Mer ifon på https://langvattnetsfvo.se/

 
Långvattnets KFO

I vattnen Stortjärn, Kvarntjärn, Djuptjärn och Göktjärn utplanters öring och röding årligen. övriga vatten domineras av abborre och gädda. I anslutning till kortfiskeområdet finns markerade uppställningsplatser för husvagnar och tält.


BETARSJÖN

Betarsjön är den största insjön i Ångermanland med en area av 34 km2. Sjön ligger 196 meter över havet och är en populär trollingsjö. Här finns både gullspångsöring och gullspångslax men även givetvis också abborre och gädda. sjön är uppdelad i två delar, Vallsjön respektive Rusksjön. Det finns även några mindre åar i anslutning till sjön och dessa är Ruskån, Rinnån samt Röån. I sjön finns dessutom ett flytande aktivitetshus som heter Galaxen. En ö i Betarsjön heter Ramsön och det finns även ågra mindre holmar bl a Killingholmen och Hermanholmen. 

 Se mer på föreningar fiske