Folkets Hus Forum Ek För:  

Årsstämma 2018 onsdag 28/3 kl 19,00

Junsele Idrottsförening:  Årsmöte 2018 25/2 kl 18,00 i Toppenstugan

 

Junsele Lokala Rådet:  

 

Junsele MS:  Månadsmöte kl 19,00 första måndag i månaden i klubbstugan (nov-april hos EON ) Årsmöte 2018: 19/3 kl 18,00

 

Wild West Cruisers:  Månadsmöte kl 18,00 Andra helgfria Måndagen i månaden i klubblokalen på Nipan. Årsmöte 2018 18/3 kl 15,00

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------