Hjälporganisationer

JUNSELE LIONS

Adress: Ringvägen 20, 883 71 JUNSELE     Tel: 072-739 78 50   

Hemsida: www.junselelions.se                    Mailadress: admin@junselelions.se   

Info: Lions är en internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insattser stödjer och hjälper människor och främjar freden i     världen. Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men föredömer våld och förtryck i alla dess former. Junsele Lions Club bildades 1961. Vi samlar in medel till olika hjälpprojekt. De pengar som vi samlar in går oavkortat till att hjälpa. All administration betalas av  medlemmarna själva. Hur insamlade medel fördelas bestäms lokalt i Junsele och kan gå såväl till lokala som nationella och internationella hjälpinsatser. Insamlade medel kommer främst från följande aktiviteter: - Auktion - Gåvor till Lions Cancerforskningsfond i Umeå - Loppmarknad - Luciafirande - Skyltsöndagen - Storån River (flotten) - Surströmmingklämmor/ Junsel marknad. Ett stort tack till alla som bidrar till vår verksamhet


Junsele RödaKors Grupp/

Nipdalarnas Rödakorskrets

Adress: Köpmangatan 28 , 883 71 JUNSELE                            

Tel Kontaktperson :

 mobilnr:

Tel vice kontaktperson: 

Mobilnr: 070-366 36 16

Tel Seconhandbutik Kupan: 076-140 46 20 (Eva Britt Karlsson-Alalahti

 

Fr.o.m.mars ändrades Junsele Rödakorskrets till Junsele Rödakorsgrupp vilket innebär att kretsen är nedlagd och gruppen och medlemmar förs över till Ramsele Rödakorskrets och den kretsens namn ändras till NIPDALARNAS Rödakorskrets.(Helgums och Långseles kretsar genomgår samma procedur och ingår också i Nipdalarnas Rödakorskrets).

Detta är en trend i hela landet,vi är bland de första.

Främsta anledningen är svårigheter att fylla kretsstyrelserna med ideellt arbetande personer som ordförande, kassör, sekreterare etc

Gruppen i Junsele behåller sin status med eget kontonr, frivilliggrupper, secondhandbutiken Kupan etc.

 

Personerna på bilden(fr.vä) är grundgruppen som startat i Junsele som sedan kommer att utökas med intresserade personer som anmäler sig och vill arbeta efter Rödakorsets principer när det gäller människor i utsatta behov: Elisabeth Molinder, Anne Britt Larsson, Inger Jonsson,  Eva Britt Karlsson-Alalahti, Elvy Berglund, Mia Söderman och Mona Jacobsson,