JUNSELE HEMBYGDSGÅRD                                                                                     

Hembygdsgården  har 15 byggnader från 1700-1800-talet som innehåller stora samlingar av allmogeföremål. Högt över trädtopparna på Kyrkberget sträcker sig en torrfura, som ursprungligen stått på Hästberget norr om Ruske, men som blivit flyttad till hembygdsgården sedan den 1944 blåst omkull. En höstnatt 1862 hade den varit räddningen för Salomon Berglund från Åkerbränna, när han mött en ilsken björn. Tallen hade blivit fridlyst 1938 på grund av den märkliga händelsen, som odödliggjorts i Pelle Molins novell "en ringdans medan mor väntar". Hembygdsgården är öppen alla dagar i juli månad med servering och guidning.

 

JUNSELE KYRKA

Vår vackra kyrka är med sina många gamla föremål väl värt ett besök. Under rundvandringen i kyrkan kan Du beskåda saker som vi ärvt från tidigare Träkyrkor i socknen, men även föremål från den tid vi var katoliker. "Lillkyrkan" är ett mindre gudtjänstrum med många medeltida saker som ger rummet ett rofyllt och vackert intryck. Vad som först fångar blicken är det altarskåp från 1525 som pryder den östra väggen. Kyrkans äldsta föremål är för övrigt ett processionskrucifix från 1200-talet.  

 

EDENS BY

Eden är en kulturhistorisk by i Junsele socken. Byn ligger på en moränplatå med stor åkerareal, anor finns ända tillbaka till stenåldern. Merparten av byggnaderna är timrade och faluröda i 1800-talsstruktur och än idag är de flesta fortfarande välbevarade.

 

 

MO BY

Här ligger den gamla kyrkogården, en nybyggd klockstapel, ett gammalt timrat sockenmagasin där man förvarade säd som behövdes när det var nödår. Här finns även Mo  bystuga. Mo by omnämns 1535 men torde ha varit bebodd långt tidigare, vilket tidigare kyrkor kan vittna om. Från 1600-talets mitt fanns här gästgiveri och prästgård. Den sista kyrkan i Mo byggdes 1763 och revs 1885. ÖFRA KAPELL  

Övra skola och kapell byggdes 1894 av skogsbolaget Kramfors AB. Byggmästare var Jakob Högberg från Bölen. Klockstapeln byggdes 1898. Skolsalen som även användes till kyrkosal var förlagd till övervåningen och lärarbostaden var förlagd till nedervåningen ända fram till 1944 då skolundervisningen lades ned och barnen istället skickades till internatboende i centralorten Krånge. Sådana besparingar inom skolväsendet drabbade alla skogsbyar vid denna tid. I strålande höstsol i september 1944 återinvigdes kapellet, som enbart kyrka, av biskop Torsten Bohlin. Skolbänkarna var nu borta och riktiga kyrkbänkar insatta, med bänkordning där byborna var placerade enligt ålder. De äldsta längst fram och de yngre, med förhoppningsvis syn och hörsel i bättre behåll, längre bak.

 

DANIEL´S BOA

Daniel Wallins lanthandel i Junsele Djurpark är värd ett besök. Det var Johannes Wallin som under 1800-talets sista år startade en handelsbod i Vallens by, Junsele socken, en handelsbod som de första åren var inrymd i ett av gårdens uthus. Varorna bestod av skogsarbetarnas nödvändighetsvaror, kaffe, socker, amerikanskt fläsk samt vetemjöl, snus och tobak samt yxa, såg och havre till hästen. I början av 1920-talet tog sonen Daniel Wallin över rörelsen som då flyttades in i ett av bostadens rum. 1930 stod en tillbyggnad till bostadshuset klar att tas i bruk. Den gamla landsvägen fick några år senare en ny, och för handelsboden ogynnsam sträckning. Detta ledde till att ett gigantiskt husflyttningsprojekt påbörjades 1954.  Byggnaden lyftes upp och med hjälp av rullande timmerstockar förflyttades den över landsvägen till sin nya plats. Flytten genomfördes på en vecka och kommersen pågick för fullt hela tiden. 

År 1968 stängdes handelsboden för gott med alla inventarier bevarade. 

Daniel Wallins lanthandel i Junsele djurpark startade 2003 som ett EU-projekt inom ramen för industrisamhällets kulturarv. Barndomshemmet för djurparkens grundare, Johannes "Kebbe" Johansson, flyttades från Krånge by till djurparkens gårdstun våren 2003 och häri monterades Daniel Wallins lanthandel. Förutom visning av hur en gammal handelsbod såg ut och fungerade, finns en utställning om handelns historia i Junsele socken från marknadshandel, sörköreri, gårdfarihandel fram till den fasta handeln i salubodar.

Återskapandet av Daniel Wallins lanthandel i Junsele djurpark skedde i samarbete med Daniel Wallins anhöriga, Junsele Hembygdsförening och Stiftelsen Junsele Socken.